mesqueresponsables

Premi Disseny per al Reciclatge (DXR)

DXRAquest any s’ha convocat la VII edició del “Premi Disseny per al Reciclatge (DXR)", que té presència cada dos anys i que reconeix els productes, els projectes, les estratègies i els materials que hagin considerat i integrat en el seu disseny els criteris de prevenció de residus, l’ús de material reciclat o la millora de la reciclabilitat, i que siguin impulsats, executats i/o distribuïts, segons la categoria, a l’àmbit territorial de Catalunya. El passat divendres 15 de març es va tancar el període de presentació de propostes en les diferents quatre categories que des del 2001 tenen presència en els premis DXR:

  • Producte comercialitzat, fabricat i/o distribuït a Catalunya, dissenyat per millorar la prevenció de residus, la seva reciclabilitat i/o que incorpori material reciclat. Pot presentar-se la societat que fabrica o distribueix el producte a l’àmbit de Catalunya o el seu dissenyador professional.
  • Projecte de disseny d’un producte, no produït ni comercialitzat, dissenyat per millorar la prevenció de residus, la seva reciclabilitat i/o que incorpori material reciclat. Pot presentar-se qualsevol persona física o persona jurídica privada.
  • Iniciativa, política, procés o sistema, implantat o executat a l’àmbit de Catalunya, que integri l’ús o el foment de productes dissenyats per millorar la prevenció de residus, la seva reciclabilitat i/o que incorporin material reciclat. Pot presentar-se qualsevol persona física o jurídica, pública o privada.
  • Material dissenyat per millorar la prevenció de residus, la seva reciclabilitat i/o que incorpori material reciclat, i que es fabriqui o distribueixi a Catalunya i/o estigui en fase avançada de recerca, desenvolupament i innovació (R+D+I). Pot presentar-se la societat que fabrica o distribueix el material o l’entitat que desenvolupa la R+D+I.

La propera convocatòria tindrà lloc el 2015 i són promoguts i reconeguts per Agència de Residus de Catalunya (ARC) de la Generalitat de Catalunya.