mesqueresponsables

Envelliment Actiu i Solidaritat entre Generacions

Barcelona està adherida a l'Any Europeu de l'Envelliment Actiu i de la Solidaritat entre Generacions 2012, una iniciativa que implica desenvolupar un ampli programa d'activitats al llarg de l’any, en col·laboració amb les institucions i entitats de la ciutat, que aborden qüestions com ara l'educació al llarg de la vida, l'