mesqueresponsables

El Casal dels Infants al Canal FGC

Aquest mes d'emissions gratuïtes per a ONG al Canal FGC l'iniciem amb el Casal dels Infants, una ONG que concentra els seus esforços en els barris més vulnerables per aconseguir millores concretes i duradores en la qualitat de vida dels infants, joves i famílies en situació o risc d’exclusió social i les comunitats on viuen, afavorint la transformació social des de l’entorn proper a través d’un proj