mesqueresponsables

'Femarec' al Canal FGC

Aquesta setmana, MésQue Televisió cedim espais d'emissió del Canal FGC a Femarec.

Molt més que una feina

La integració social de les persones discapacitades no tan sols es duu a terme a l’àmbit laboral, sinó que hi ha institucions que vetllen per tal que aquestes persones gaudeixin de tot el que els envolta i puguin realitzar totes aquelles activitats que desitgen i per les quals tenen curiositat i disposició.