mesqueresponsables

Dispositius Bluetooth als semàfors

Les noves tecnologies cada cop més van guanyant terreny en el dia a dia de tots els ciutadans.

Les tecnologies adaptades milloren la qualitat de vida de les persones discapacitades

Segons un informe recent d’Agilent Technologies i la Fundació Adecco sobre Tecnologia i Discapacitat, la tecnologia ha millorat la qualitat de  vida global de 3 de cada 4 persones amb discapacitat.

Els “Smartphones” a l’abast de tothom

Les pantalles tàctils dels mòbils, que per molts ciutadans són avantatjoses, per d’altres poden esdevenir un obstacle.

La UAB desenvoluparà un sistema tecnològic per determinar el grau de discapacitat

La Universitat Autònoma de Barcelona, conjuntament amb Indra i la Fundació Adecco, posarà en marxa un sistema tecnològic que permetrà determinar el grau de discapacitat de la persona i facilitar un millor integrament d’aquestes al món laboral. El projecte es coneixerà amb el nom de PROLOG