mesqueresponsables

RSCat, el butlletí de la Responsabilitat Social de les empreses catalanes

Avui, s’ha presentat el butlletí RSCat, el qual té per objectiu difondre les novetats, notícies d’interès i experiències vinculades amb el foment de la gestió responsable i sostenible. Aquest butlletí, de periodicitat bimensual, està destinat a empreses i organitzacions, administracions i a la ciutadania.

Segons el conseller d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya, el senyor Felip Puig, “aquesta publicació, deriva del compromís i el treball conjunt dels principals agents econòmics i socials del país i la Generalitat de Catalunya en el marc del Consell de Relacions Laborals, que ha permès, una vegada més, avançar cap a nous reptes vinculats a uns valors i estratègia de país que identifiqui Catalunya com a territori socialment responsable L’establiment d’un ampli i permanent diàleg amb la Generalitat de Catalunya i els agents socials i econòmics del país per tal d’impulsar i consolidar el marc català de relacions laborals, és necessari per esdevenir una economia socialment responsable, capaç de créixer de manera sostenible, amb més i millor ocupació i amb una major cohesió social. Creiem que la responsabilitat social s’ha de posicionar com el model de  gestió de les organitzacions del segle XXI lligat a la competitivitat de les mateixes, desenvolupant-se sota uns principis de voluntarietat, responsabilitat, multidimensionalitat i participació”.

La publicació del nou butlletí RScat de Responsabilitat Social de Catalunya és fruit del treball conjunt dels principals agents econòmics i socials del país i la Generalitat de Catalunya que conformen el Consell de Relacions Laborals.

Font: www.gencat.cat